Adatvédelmi tájékoztató 

A Labnet Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.  

Az adatkezelő címe: CÍM Az adatkezelő elérhetősége: TELEFON, EMAIL  

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál és árajánlat kérésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és árajánlatot kérő felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során és árajánlatkérés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, stb. 

Az adatgyűjtés célja: árajánlatadás, a megrendelések teljesítése és számlázás.  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A Labnet Hungary Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.  

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  - személyes adatainak helyesbítését,  - személyes adatainak törlését vagy zárolását.  

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.  

Ha korábban árajánlatkérést, vagy megrendelést küldött el, akkor az árajánlatkéréshez vagy megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az árajánlat kéréshez vagy megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy emailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.  

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)